Flerfamiljshus och utomhusmiljöer

Attrahera och behåll bosatta med utomhusmiljöer som bygger gemenskap.

Attrahera och behåll bosatta med utomhusmiljöer som bygger gemenskap.

Att skapa den perfekta livsmiljön är fundamentalt för göra en byggnad till ett hem, ett bostadområde till en gemenskap. Denna sociala utmaning har Kompan arbetat med i 50 år, rättare sagt från dag ett, eftersom Kompan skapades från ett bostadsområde projekt.

Kärnan i vad vi gör bygger på att förstå värdet av och rollen som utomhus fritids ytor har i bostadsområden. Gemenskap är en slumpvis samling av människor som definieras demografiskt av yrke, ålder och kultur, men oavsett var de kommer från, vad de arbetar med, är det hur de känner när de går från och till sina hem som gör att de får en känsla av gemensam stolthet och nytta. Det är en känsla som är värd att investera i.

Utomhusmiljöer är en social booster

Utomhusmiljöer bidrar till en känsla av socialt ansvarstagande. Det är vad som ändrar ett geografiskt namn till en helhet, som gör det till en attraktiv plats att bo på. Genom en växande respekt och omsorg minskar vandalism, minskande reparationer och mindre omsättning av boende. Att få till det rätt från början bidrar väsentligt till att öka livslängden och bygga livsstilen och sålunda maximera investeringen.

Renovera för att få ut så mycket du kan av ditt utrymme.

RefurbishHousing-600.jpgÄven de bästa utomhusmiljöerna slits med tiden. Användning är ett påtagligt bevis på att utrustningen använts, till slut måste man dock fatta vissa beslut. Som i Stuytown på New Yorks Manhattan som efter 75 år fattade ett beslut att renovera. Fast man ville egentligen pånyttföda området via renovering. De boende bad Kompan att förnya sitt asfaltslitna gamla område till ett mulit sport fitness område för en gemenskap – för att skapa gemenskap. Lösningen för Stuytown är skräddarsydd för området och unik. Kompans lösningar är flexibla och går att variera, från färdiga lösningar till helt skräddarsydda. Stuytowns VD Rick Hayduk förklarar i videon varför alla nu är jättenöjda med sitt nya multiaktivitets område. Se på videon.

HousingSkyWalk-800.jpgNya moderna bostadsområden

Kompan som företag startade av ”misstag” under ett besök på ett bostadsområde. De stora betong jättehusen från 1970-talet, ”Miljon programmet” , saknade helt individualitet och själ. Ett konst program initierades för att få liv i området men barnen började leka på skulpturerna som placerats ut. Det blev en samlingsplats, ett område man fokuserade på. Artisten såg en möjlighet att tillfredställa ett behov och plötsligt fanns KOMPAN. Idag är konst och lek sammansatta och lekplatser är en kombination av båda. Att tillföra till byggandet av Gemenskap är en del av vår DNA, och att arbeta med arkitekter och bostadsutvecklare för att uppnå hälsosamma, varaktiga samhällen är ett av våra högsta mål.

HousingPartner-400.jpgVad partnerskap betyder för oss

På Kompan fokuserar på alla delar som en utomhusmiljö består av, från lek till fitness, från vila till att umgås. Vi arbetar i partnerskap för att förstå er vision och identifiera era boendes behov och krav. Genom hela processen lyssnar vi och tolkar era behov och tankar vilket resulterar i design, installation, säkerhets aspekter och givetvis underhåll. Inga två situationer är identiska så det gäller att utgå från de demografiska förutsättningarna och den fysisk platsen för att ta fram en unik lösning.

Skapad av Kompan, det är alltid din lekplats eller utomhusgym, tillverkat och installerat utan kompromisser. Lång livslängd och lågt underhållsbehov backas upp av branschledande garantier. Hos Kompan är partnerskap ett långt förhållande.

Det är absolut nödvändigt att ha fritidsmöjligheter för de boendes hälsa. Boende kommer hit för möjlighterna att röra på sig.

Rick Hayduk

CEO, StuyTown Property Services

Kontakta kundservice