BOSTADSOMRÅDEN

Skapa attraktiva bostadsområden

KOMPAN strävar efter att skapa platser och utrymmen där människor kan leka och/eller träna, även i bostadsområden. Vi finns här för att skapa lyckligare och friskare samhällen. Det är därför vi samarbetar nära med de olika viktiga intressenterna i varje bostadsområde. När vi skapar en attraktiv utemiljö i bostadsområden är det viktigt att lösningen är skräddarsydd för att möta behoven och önskemålen hos både de boende och bostadsutvecklarna.

En väl utformad utemiljö som aktiverar såväl barn som vuxna är en fantastisk tillgång för existerande invånare och kan locka nya invånare till området. Vi samarbetar nära med dig som partner för att identifiera invånarnas behov och krav. I nära dialog tillsammans med er som partner kan vi identifiera invånarnas behov och möta deras önskemål. Yngre barn behöver både aktiviteter som de kan utföra själva och med sina föräldrar i en säker miljö där de också kan möta nya vänner.

Tonåringar och familjer behöver områden där de kan mötas och vara socialt aktiva. Vi ser också ett ökande framtids behov av att kunna aktivera tonåringar och vuxna för att få dem bort från bildskärmar och ut i naturen t.ex. med utomhus Sport & Fitness utrustning. Resultatet av det hela är en unik skräddarsydd och komplett utomhuslösning som ger det bästa möjliga värdet för området, bostads utvecklare och slutanvändarna.

När KOMPAN erbjuder lösningar för bostadsområden finns det en rad olika faktorer som måste beaktas.

• Invånare som ska använda platsen/ området. 
• Lekplatsen och omgivningarna är en mötesplats för flera generationer.
• Kompentens och erfarenhet som lek och sportplatsen skall främja och stödja.
• Hur området måste utformas och fördelas för att understödja användare i alla åldrar med olika aktiviteter.
• Ge vuxna ett starkt incitament att vara fysiskt och socialt aktiv.

Alla behöver offentliga platser och tillgång till naturen. KOMPAN fokuserar på alla aspekter av lek och rörelse, från design till installation, säkerhet, drift och underhåll. Vi gör inga kompromisser med våra höga kvalitetskrav och garanterar låga underhållningskostnader och hög hållbarhet, vilket försäkrar att du kan lita på våra produkter och lösningar.
Detta i kombination med en enastående garanti säkrar din investering i många år framöver. Eftersom det finns ett stort urval av olika komponenter och valmöjligheter i KOMPANs sortiment kommer varje lekplats konfiguration verka skräddarsydda och helt unika. Få inspiration här och lär dig mer om hur du kan planlägga din lekplats lösning tillsammans med våra duktiga lekplatskonsulenter för att få ditt bostads projekt at nå sin högsta potential.

Kontakta kundservice