Barns utveckling och lek

Barns utveckling och lek

Utvecklingsfaktorn

Lek och utveckling är sammanlänkade. Lek är ett av sju emotionella system i den mänskliga hjärnan och är på samma nivå som andra mänskliga instinkter tex glädje, rädsla eller kärlek.

Barns fysiska, socio-emotinella, kognitiva och kreativa utveckling stöds inte enbart utav lek – det utvecklas av leken. Det finns bevis på att lek, förutom att det är jätteroligt, är fundamentalt för ett barns utveckling inom alla områden. Kompans Play Institute söker hela tiden efter nya lekfulla sätt att bygga in lekvärde i lekplatser och på så sätt att främja barns utveckling genom lek.

Lek på lekplatser och barns utveckling har rötter i fysisk lek, i rolig lite stökig lek, men lekmotivering och bra lekplatser bygger också på låtsas lek, dramtisk lek, experimentarande sand lek osv.

Olika åldersgrupper har specifika lekpreferenser och behov. Kompan Play Institute tar hänsyn till åldersanpassning i designen av lekutrustning och dess placering.

 

"Every childhood is the foundation of success in life"

UTOMHUSLEK ÄR NYCKELN TILL MER FYSISK AKTIVITET PÅ FÖRSKOLAN

 

Denna studie visar att barn på en förskola som tillbringar den mesta tiden utomhus i ett väl planerat aktivitetsområdehar 35% högre fysisk aktivitet än barn på andra förskolor i studien. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar att barn och ungdomar skall röra på sig med hög fysisk aktivitet åtminstone 60 minuter per dag. Studiens syfte var att undersöka 3-6 åringars fysiska aktivitet på förskolan.

För att positivt påverka och öka förskola barns fysiska aktivitet är gratis tillgång till välplanerade aktivitetsområden ett måste.

Klicka här för att läsa mer.

Barns utveckling och lek
Barns utveckling och lek

ENERGI FÖRBRÄNNING PÅ EN KOMPAN LEKPLATS

 

Kompan Play Instiute sudien visar att barn förbränner 2/3 av de rekommenderade 150 kcal under 30 minuters lek på en lekplats.

”The Surgeon Generals Report on Physical Activityand Helath Report” rekommenderar att alla skall bränna 150 kcal per dag för att bibehålla en hälsosam kropp avseende ben-, muskel- och fettvävnadssammansättning. Denna sammansättning är inte optimal för många barn.

På grund av ovanstående startade Kompan Play Institute tillsammans med University of Southern Denmark en studie för att mäta hurm många kcal skolbarn förbränner när de leker 30 minuter på Kompan lekutrustning. Studien visar att barn i årskurs 3 bränner mer än 150 kcal under 30 minuters lekplatslek.

Klicka här för att läsa mer.

LEKVÄRDE – PÅVERKAN AV LEKPLATS UTRUSTNING

 

Forskning från Kompan Play Institute visar att lekplatsutrustning påverkar förskolebarns utveckling positivt.

 

Normalt sett ligger inte fokus på sociala, kognitiva och tal/språk utveckling när det gäller forskning om lekplatser. Kompan Play Institue undersökte därför i vilken omfattning lekstrukturer med olika aktivitetspaneler påverkade utvecklingen av dessa områden.

Lekpaneler tillhandahåller extra lekvärde och kan användas för att förstärka utvecklandet av barns socio-emotionella och kognitiva utveckling.

Klicka här för att läsa mer.

Barns utveckling och lek