Åldersanpassade lekar

SKOLBARN 6+ ÅR

 

• Grovmotorikens ABC: smidighet, balans och koordination
• ”Lekar med regler”
• Vänskap

FRAMVÄXANDE FYSISK FÖRMÅGA

Barnen verkar nu kunna göra och lära sig nästan allt. Fysiskt har de samma proportioner som vuxna och deras proprioception och balanssinne förbättras varje dag. Barn i skolåldern kan behärska grundläggande koordinationsfärdigheter som att springa, klättra och balansera. Eftersom de har så många olika färdigheter är det viktigt att erbjuda varierade smidighets- och koordinationsutmaningar.

LEKAR MED REGLER

Barn mellan 6–12 år utvecklar en ökad förståelse för andra människor, bland annat genom samtal och samarbete. 

De kan leka i större grupper och stegvis gå från rollspel till ”lekar med regler”. Lekar med regler

är mycket populära och förstås av de flesta. Dessutom uppskattar skolbarnen positiv konkurrens. Genom lekar med regler kan barnen lära sig att vinna och förlora på ett balanserat sätt med hänsyn till andra. Samtidigt strävar de också efter att gå utanför sina fysiska trygghetszoner för att skaffa sig nya färdigheter, vilket bör övervägas när lekplatsen planeras.

AKTIV INLÄRNING

Den senaste forskningen visar att barnen enkelt kan lära sig viktiga färdigheter för livet via lekar. Det kan vara svårt att vänta på sin tur i klassrummet, men det nödvändiga i att vänta visar sig vara mycket enklare att förstå på lekplatsen. Lekmiljöer utomhus med varierade lekutmaningar anpassade till barnens ålder hjälper barnen i den här åldersgruppen med koncentration och inlärning.


Lektorn med Track Ride, fysisk, plastrutschkana

Den här rymliga, vridbara och lutningsbara lekstrukturen passar utmärkt för sig själv eller i grupper om 2–3, för sittplatser, för tonåringar:

MOTORIK, till exempel balans, kroppskoordination och kroppsuppfattning när strukturen snurrar och lutar

MUSKELFÄRDIGHETER, till exempel ben eller bål, när barnen spänner sig för att stanna kvar på den snurrande och lutande strukturen

BENSTYRKA när barnet hoppar av

Lekvärde

Fysisk

Emotionell

Kognitiv

Kreativ