Åldersanpassade lekar

FÖRSKOLEBARN 2–6 ÅR

 

• Rollekar
• Sensomotoriska färdigheter – grovmotorik och finmotorik
• Fantasi och vänskap


UTVECKLING AV GROVMOTORIKEN

Förskolebarn behöver öva på grovmotorik och sensomotoriska färdigheter. Deras fysiska aktiviteter blir allt mer förfinade. Varierade aktiviteter som stimulerar den allmänna kroppskoordinationen, balansen och proprioceptionen rekommenderas. Att hoppa och springa är viktiga sätt att bygga upp benmassan.

OBEGRÄNSAD FANTASI

Förskolebarn uttrycker sig allt mer genom talspråk. De använder sig av sin fantasi för att spela upp olika situationer, inspirerade av sociala fenomen som de stöter på. Barnens rollspel utvecklar deras språk, kommunikationsförmåga och förståelse för omvärlden. Lekområden innehåller lättigenkännliga teman som kan främja denna utveckling.

FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN

När förskolebarn växer lär de sig att förstå hur orsak och verkan fungerar i deras omgivning genom att leka och pröva saker på egen hand. Barn behöver uppleva saker för att förstå dem. Därför bör en lekplats ge möjlighet att leka med orsak och verkan. Barnen kan till exempel förflytta och leka med olika föremål och material, inklusive naturmaterial. Med KOMPANs leklösning kan du vara säker på att den möjligheten finns.


Trippeltorn / Tillgänglig 

Den här lektäta strukturen med tre torn bjuder in till mångsidiga fysiska aktiviteter i ett rymligt ramverk med plats för många lekande barn. Ett roligt lutande nät tar barnet till den låga husplattformen, där en rutschkana leder ned till marken igen. Alternativt kan barnet ta sig över bron upp till det mellersta tornet. Till det mellersta tornet leder också en tillgänglig trappa med plats nog för en medhjälpare att gå med barnet. Härifrån kan barnet ta spiralklätterstången till marken eller klättra över det gungande U-nätet, som till och med ger möjlighet till en liten paus längst ned i nätet. På andra sidan av U-nätet står en hög husplattform som bjuder in till en paus med bra utsikt, eller ger möjlighet att åka rutschkana ned. Under plattformen finns ett litet lekutrymme som skapas med två lekbord. Om barnet behöver vila finns även en hammock under plattformen.

 

Lekvärde

Fysisk

Emotionell

Kognitiv

Kreativ