Åldersanpassade lekar

SMÅ BARN - LEKA FÖR ATT LÄRA

•  Träna upp sensomotoriska färdigheter

•  Stimulera språkutveckling

•  Stimulera kunskap om och förståelse för omvärlden


VÄXANDE SINNEN I SMÅ KROPPAR

Fysisk aktivitet är avgörande för den övergripande utvecklingen hos små barn. Små barn behöver röra på sig för att samverka med sin omvärld och förstå den. Samordningen mellan grovmotorik och rumsuppfattning övas när barnet tar sig fram genom varierade lekområden, rör sig uppåt och nedåt samt förflyttar sig över och under föremål. Koordinationen mellan hand och öga tränas via olika taktila upplevelser och element som barnet kan manipulera.

STIMULERA SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 

Samspelet mellan vuxna och barn är en av de viktigaste faktorerna för språkutvecklingen. KOMPAN designar utrustning som uppmuntrar och främjar kommunikation mellan åldrarna genom att använda teman som små barn är bekanta med. Element som kan beskrivas, rapporteras, namnges eller jämföras utgör ett bra underlag för samtal.

RÄTT STORLEK PÅ UTMANINGEN

Det är viktigt att tänka på hur SMÅ dessa barn är. Lekutrustning och lekområden för små barn bör utformas med detta i åtanke. 

VÄNSKAPEN SPIRAR

Forskningen visar att små barn i hög utsträckning samverkar socialt trots sin begränsade användning av talspråk. De hittar på härmlekar som de leker i grupper och ägnar sig tidigt åt parallellekar tillsammans.


Hönsfarm & häst med vagn

Den här leksaken för små barn är fantastisk för att stödja den kognitiva och sociala inlärningen hos de yngsta: de manipulerbara aktiviteterna är sammankopplade för att ge möjlighet till parallell lek. Det finns många taktila och rörliga delar som uppmuntrar till utveckling av logiskt tänkande och förståelse för föremålens beständighet: kycklingar som visar ägg när de flyttas och sandskopor som löper i spår och kan transportera material. Temat med häst och vagn uppmuntrar till rollspel och hästen är särskilt populär hos de något äldre barnen.

Lekvärde

Fysisk

Emotionell

Kognitiv

Kreativ