Aktivt liv

Världen har ändrats, fysikt aktivitet har minskat och sjukvårdskostnaderna har ökat.

Världen har ändrats, fysikt aktivitet har minskat och sjukvårdskostnaderna har ökat.

Det ökande stillasittandet har gjort att vi har alarmerande låga siffror av fysisk aktivitet. Globalt sett uppfyller inte 25% av alla vuxna eller 80 % av alla ungdomar det rekommenderade antalet timmar i fysisk aktivitet. Priset är högt och alla får betala. Både samhället och individen.  Kostnaden för inaktivitetsrelaterade sjukdomar, sjukskrivningar och förlorad produktivitet håller på att bli för stor. Vi kan inte längre fråga oss "om" vi ska aktivera oss utan istället "Hur" vi ska göra det. 

Forskning  2016:

FYSISK INAKTIVITET

Bland de fyra ledande riskfaktorerna för global dödlighet

FETMA OCH ÖVERVIKT

39% av den globala befolkningen är antingen feta eller överviktiga. År 2050 kommer det att vara 50%.

KOSTNADEN FÖR FETMA

Är jämförbart med bekämpningen av rökning.

ÅLDER

12% av globala befolkningen är över 60 år och år 2050 kommer det att vara 22%.

URBANISERING

60% av den utvecklade världen lever i städer, år 2050 kommer det att vara 80%.

 

Källa:

McKinsey Global Institute; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)